Gyarapodott a gyűjtemény

2010.07.30.

A most fellelt, páratlan levelet Pándy Kálmán 1897-ben, Zürichben írta


Gyarapodott a gyűjtemény

A sok baj és nyomorúság engem biztosabb, jobb jövő felé vezet, magamban boldogsághoz hasonló hála tölt el azok iránt, akik erre, az úgy látszik, végtelen hitre, bizalomra vittek, írta


Pándy Kálmán Izabella kisasszonynak abban a levélben, mely Zsigovits István ékszerész jóvoltából immár megyei kórházunknak a névadójához kötődő gyűjteményét gazdagítja. A nemzetközileg elismert elmeorvos nevét 1986-ban vette fel a megyei kórház, az ókígyósi születésű Pándy Kálmán 1899 és 1905 között volt a kórház orvosa. Kiemelkedő ideg- és elmeorvosi tevékenységét 1905-től a Lipótmezői Elmegyógyintézet osztályvezetőjeként folytatta, majd 1911-től a nagyszebeni Állami Elmegyógyintézet igazgató főorvosa.

 

Kedves Izabella kisasszony!


Ma délelőtt templom helyett kimentem a hegyek közé gondolkozni, ott van elhagyott mező, s az erdők levegője visszaadtak úgy látszik önmagamnak.
Nem tanulta el tőlem soha senki és nem is hitték, csak itt-ott irigyelte valaki, hogy egy ember a ki mindenütt elmúlásról olvas, a ki a földöntúli létben hinni nem tud – mégis akar, képes is megelégedni itt e földön, sőt jobb kedvű kevesebb panasza van, mintsem más, kinek a sorsa csillogóbbnak, kényelmesebbnek látszik – kit egy más jobb világon új élet, feledés vígasztalnak meg. Tényleg úgy volt, láttam, hogy a sok baj és nyomorúság engem biztosabb, jobb jövő felé vezet, magamban boldogsághoz hasonló hála tölt el azok iránt, a kik erre az úgy látszik végtelen hitre, bizalomra vittek, talán nem is kell újra megírnom, hogy Maga is mindig ott van azok között, a kiknek én ezt köszönhetem. Egy hónap előtt odahaza jártam, egy gyönyörű szegfűt – az Anyám nevelését – szerettem volna elküldeni Magának. Otthon maradt, mert talán mások nem úgy értették volna, mint magam, mert féltem, hogy elhull a virág a míg odaér. Most, mikor nem akarhatok beszélni másról, legkevésbé sem a jövőről, – hiszen sokat mondom, hogy a sorssal teljesen kibékült ember vagyok – néhány levelet küldök a virágok helyett – melyeket 2 év előtt írtam, melyek mutatják, hogy már akkor is megírtam azt, a mit ebben a levélben – ha pedig annak az ideje eljön a kiszakított lapokhoz.... könyvet is majd odaadom.


Változatlan tisztelője: Pándy Kálmán

 

A most fellelt, páratlan levelet Pándy Kálmán 1897-ben, Zürichben írta, feltehetően egyik tanulmányútja során, s onnan küldte haza, Magyarországra. A levél címzettjének, Izabella kisasszonynak kilétét, s a dokumentum több mint száz esztendőnyi életét még homály borítja, de sorai a hitért s bizalomért való köszönetről tanúskodnak.


Véletlenül megtalált levél Zsigovits Istvánt az értékőrzéssel párosuló gyűjtő-szenvedély mellett a véletlen segítette hozzá a levél birtoklásához. Az aradi születésű ékszerész, ötvösmester 23 évesen telepedett le Gyulán, gyökeret eresztett, családot alapított városunkban, s ma már egy gyönyörű kislány, a három és fél éves Hanna büszke édesapja. A történelem szeretete, a múlt megismerésének vágya, a hagyományok ápolása mellé a Lindenberger Tamással kötött barátsága a gyűjtőszenvedélyt is meghozta Zsigovíts István számára. – Régi képeslapokkal kezdődött, mondta el a Gyulai Hírlapnak az ékszerész, aki mára szép gyűjteményt állított össze a korabeli üdvözlőlapokból, gyulai, Békés megyei, s nem utolsósorban aradi emlékekből. Köztük található az a képeslap is, melyen az azóta sokszor nevet cserélő aradi sétálóutca még Petőfi Sándor nevét viseli. – Tamás hívott fel telefonon, hogy talált nekem valamit, s kérdezte, megvásárolhatja-e – folytatta Zsigovíts István –, azonnal igent mondtam a Pándy levélre. Amikor a kezembe került a dokumentum, Pénzes Sándort kértem meg, hogy készítsen fotókat róla, aki Bokor Ildikót ajánlotta figyelmembe: így a levélről a képek mellett a kézírás alapján grafológiai elemzés is született.


A becses dokumentumot, egy korabeli, a kórház egyik épületét ábrázoló képeslappal együtt Zsigovíts István a megyei egészségügyi intézménynek ajándékozta. Az ékszerész barátjával, Lindenberger Tamással már a következő értékmentésre készül: felújítják a kórház alapításának emléket állító, a támogatók neveit őrző márványtáblát. Az értékek őrzésén túl azonban a hagyományteremtés is fontos: e szándékkal ajándékozta meg a Zsigovíts Ékszer városunk neve napján, a Gyula-napon az elsőszülött babát és anyukáját arany ékszerekkel. Bemutatják a gyűjteményt– Szeretnénk összegyűjteni a Pándy Kálmánhoz s természetesen az intézményhez kapcsolódó relikviákat – mondta el lapunknak dr. Kovács József, a Pándy Kálmán Megyei Kórház főigazgató főorvosa. Tárgyi emlékek, dokumentumok mellett a Pándy család jóvoltából a kórház rendelkezik a jeles orvos eredeti diplomájával, amit a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett, de szeretnénk hiánytalanul összegyűjteni azokat a könyveket is, melyeket Pándy Kálmán írt német és magyar nyelven. A gyűjtést az egészségügyi intézmény és Szabadkígyós (Ókígyós) karöltve végzi, hiszen a szülőtelepülés is igyekszik méltó módon emlékezni kiváló fiára. – Egy levéllel és egy képeslappal gyarapodott most gyűjteményünk, Zsigovíts István jóvoltából, folytatta dr. Kovács József. A levelet Pándy Kálmán egy németországi tanulmányútja során írta Magyarországra, a képeslap a Semmelweis utcai sebészeti tömbnek korabeli, eredeti állapotát őrzi. Megfelelő helyet is kívánunk találni a gyűjtemény bemutatására, mellyel nemcsak emléket állítunk a múltnak, hanem megőrizzük azokat az értékeket, melyek fontosak a számunkra – zárta gondolatait dr. Kovács József. Pándy Kálmán kézírása Pándy Kálmán kézírását, a levélpapírra vetett szavakat Bokor Ildikó a grafológus szemével vizsgálta, feltárva egy különleges személyiség meghatározó jellemvonásait. – Pándy Kálmán személyisége nyitott, alkalmazkodó és elegáns emberi tulajdonságokat ölel magába, írta elemzésében a grafológus, szellemisége átlagon felülinek tűnik, magasztos gondolatvilága kiemeli alkalmazkodó énjét. A szakember meghatározása szerint a levél a kornak megfelelően szépírási standardban íródott, egyes betűk megvastagításán keresztül látható az írásban a kihegyezett tollhegy használata. A betűk megvastagítása bizonyos elemek kiemelésére szolgált, amivel még feltűnőbbnek és díszesebbnek tűnik az írás – ez a jellemrajzban a megfelelni akarás és egyben a társadalmi rangsorból való kiemelkedés egységét tükrözi, folytatta a grafológus, hangsúlyozva, hogy Pándy Kálmán tudós típus volt, aki kiemelkedően sok érzelmi energiával igyekezett maximális szinten teljesíteni. Egyenes, határozott, őszinte személyiséget rajzolnak elénk a levél sorai, s egyben a kreativitásról is árulkodnak. A levélben található párkapcsolati betűket vizsgálva az illető hölgy, akinek a szöveg íródott, közel állhatott Pándy Kálmán lelkéhez – zárta gondolatait Bokor Ildikó.


Szávai Krisztina

 

In. Gyulai Hírlap XXIII. évf. 30. szám, 2010.VII. 30.  6. p.
 

« Visszalépés