A szimbólumok az életünkben

2011.04.19.

Lila

A mértékletesség színe
Egyensúly a föld és ég között (a hajnali és az esti ég színe), az értelem és a vágy, a bölcsesség és az érzelmek között.Jelenthet intelligenciát, tudást, vallási áhítatot, szentséget, alázatosságot, bűnbánatot/fájdalmat, nosztalgiát. A rómaiaknál Jupiterhez kapcsolódik. A kereszténységben a papi törvények, az autoritás, az igazság, a böjt, a szomorúság és a várakozás kifejezője.

 

Zöld

A tavasznak, a természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője. Különösen az örökzöld növényekhez kötődik termékenységi és halhatatlanságot kifejező szimbolika.
A színskála közepén áll kiegészítő színe a piros, s mivel a kék és a sárga elegye,
jelöli egyben a színek hármasságát. Ebből adódik kétértéksége is: lehet a
fiatalság, a remény, a boldogság, ugyanakkor a változás az átmenetiség, a féltékenység jelölője.
Meleg és hideg, égi és földi keveréke.
Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság jelképe.
A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a reményé.
Negatív jelentése: méreg, halál, a gonosz rontó ereje


Kék

Az égbolt, a tenger színe, a megfoghatatlanság, a végtelenség, a transzcendencia szimbóluma.
Az intellektus, az elmélkedés, a megnyugvás kifejezője, amely a képzelet és a szürrealitás világához is kapcsolódhat.

Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi szenvedélyeket jelző vörös ellentéte.

A keresztény szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe.

A világi uralkodók színeként hatalmuk égi eredetére utal.

Míg a nappali ég vakító kékje maszkulin jelentésű, addig az éjszaka sötétkékje a feminin princípiumra utal.

 

Barna

A föld színe, ebből adódik anyaság, gondoskodás, termékenység, szorgalom jelentése
Mint anyagi szimbólum, az ösztönszféra kifejezője is.
Már az ókorban felveszi vezeklés egyszerűség, az alázat értelmet.
A középkorban az alábbi jelentések tartoznak hozzá: hallgatagság, az evilági hívságok megvetése szegénység; ezért lesz a ferences szerzetesrend öltözetének színe.
 

In. Ékszerpiac V/ 2010.01. szám 18-19. p.

« Visszalépés