Kálmán király arany pecsétgyűrűje

2018.01.04.

A legenda szerint Kálmán király (1074 körül – 1116. február 3.)  gyűrűjét kapálás közben egy paraszt találta meg. A gyűrű színarany és meglehetősen lágy, súlya 16 gr., ovális alakú. A gyűrű fején három sorban a COL OMA NNI felirat olvasható. A COL első betűje felett kiindulva megismétlődik a király neve: Colom ANNI. A gyűrű karikáján ANULUS és REGIS szavak vannak vésve. A gyűrű karikájának belső felületében GUT GUT GUT ANI TABAL vésett felirat olvasható.

 

Amilyen világos a felirat értelme a gyűrű külső részén, annál nehezebben fejthető meg a GUT GUT GUT ANI TABAL, a belső vésés. Hazánkban ez az első példa gyógyerővel felruházott talizmán-gyűrűre, de Angliában és Franciaországban a XII. században igen elterjedtek az ehhez hasonló varázsgyűrűk. A felirat megfejtésével már sokan próbálkoztak, sokféle változatban, de egyik sem kielégítő. Hampel József szerint a GUT szó a latin guta vagy gutta rövidítése, ami köszvényt jelent. TABAL pedig Balthazar-nak, a három királyok egyikének nevének változata. A görög aniaoma (gyógyítani) szóból származtatja az ANI szót, mint annak imperat. praes. (aniásó) vagy conj. praes. (aniae) változat rövidítését.

 

Eszerint a felirat jelentősége: a köszvényt a köszvényt a köszvényt gyógyítsd meg ó Boldizsár. Ennek a megfejtésnek hátránya, hogy görög és latin szavak keverékéből áll. ez azonban nem jelenti azt, hogy a megfejtés értelmetlen lenne...  az ilyen javas feliratok vagy versikék, amikkel a középkorban lépten-nyomon találkozunk, gyakran több nyelv keverékéből összeállított, látszólagos értelmetlenségek.

 

 A Gut szónak a középkorban azonban a köszvényen kívül több jelentőségse is van. Így alkalmazzák görcs, epilepszia, sőt hályog kifejezésére is, a középkori orvos-nyelvben.A gyűrűn szereplő felírást a szavak némi variálásával, a középkoron keresztül jóformán minden országban megtaláljuk javas feliratokban, versikékben, sőt gyakran gyűrűkbe alkalmazva is. Így Ulger angersi püspök arany gyűrűjének belső felületén a következő formában találjuk: THEBAL GUT GUTTANI... hasonló a németországi Veltheim grófok aranygyűrűje, amelynek felirata: GUGGUG-BALTEOBANI.

 

Kálmán király állítólagos gyűrűjének felirata javas felirat. A történelem mint púpos, betegségre hajlamos embert említi a királyt, aki fájdalmakat szenvedve, tanácsért fordult környezetéhez, esetleg külföldi ismerőséhez és ettől kapta a gyógyerővel felruházott mondást. A betegségtől szenvedő király enyhülést keresve, már meglévő kedves gyűrűjébe vésette a várva-várt "orvosságot", hogy mindig magánál hordhassa azt. Ezzel magyarázható az a tény, hogy a mondás vésésének betűi különböznek a belső véséstől. A gyűrűt azonban igen óvatosan kell kezelni, mert nem lehetetlen, hogy XIX. századvégi hamisítvány. A fejlapon lévő vésések elosztása szokatlan s ehhez hasonló példát az egész Árpádkorban nem találunk.

 

Felhasznált irodalom: Hlatky Mária: a magyar gyűrű; Bp., 1938. Pallas ny. 14-26. p.

« Visszalépés